Home PROFIL  ORGANISASI   MAKLUMAT PIBG TAKWIM  HUBUNGI KAMI

  1. Bahan untuk Topic Computer System bagi M/P ICT Form 4.
 2. Poster Computer Hardware untuk Mata Pelajaran ICT dan juga boleh untuk papar di papan kenyataan
     Sekolah. Lihat sampel, download full poster (24.1MB)


 

Subjek/Tahun

Muat Turun Buku Teks Digital KSSR Semakan 2017
Sekolah Rendah (SK)
2021

KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BM Jilid 1 pdf pdf pdf pdf pdf pdf
BM Jilid 2 pdf pdf pdf
BI pdf pdf pdf pdf pdf pdf
BA pdf pdf pdf pdf pdf pdf
MT Jilid 1 pdf pdf pdf pdf pdf pdf
MT Jilid 2 pdf pdf pdf pdf pdf
SAINS pdf pdf pdf pdf pdf 1,2,3 pdf
P.SENI/Kesenian pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Pend. Muzik - - - pdf pdf pdf
SEJARAH - - - pdf pdf pdf
RBT - - - pdf pdf pdf
TMK - - - - - pdf
P. ISLAM pdf pdf pdf pdf pdf pdf
P. MORAL pdf pdf pdf pdf pdf pdf
PJK pdf pdf pdf pdf pdf pdf
BC SK pdf pdf pdf pdf pdf 1, 2 pdf
BT SK pdf pdf pdf pdf pdf pdf

 

Subjek/Tahun

Rancangan Pelajaran Tahunan Sekolah Rendah (SK)
(Sila Unzip file guna
winrar) 2021

KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BM 2021 2021 2021 2021 2021 2021
BI 2021 2021 2021 2021 2021 2021
BA 2021 2021 2021 2021 2021 2021
MT 2021 2021 2021 2021 2021 2021
SAINS 2021 2021 2021 2021 2021 2021
P.SENI/Kesenian 2021 2021 2021 2021 2021 2021
SEJARAH - - - 2021 2021 2021
RBT - - - 2021 2021 2021
TMK - - - - - 2021
P. MUZIK 2021 2021 2021 2021 2021 2021
P. ISLAM 2021 2021 2021 2021 2021 2021
P. MORAL 2021 2021 2021 2021 2021 2021
PJ 2021 2021 2021 2021 2021 2021
PK 2021 2021 2021 2021 2021 2021
j-Qaf         - -
Panduan
 j-Qaf
        - -
P.KHAS rar
2020
- - - - -
Pra Sekolah BM | BI | Kemanusiaan | Ketrampilan Diri | Reativiti | Sains | Fizikal&Penjagaan
*doc = File RPT dalam bentuk document *rar = File RPT dalam bentuk doc/pdf yang dimampatkan
 

Subjek/Tahun

Borang Perekodan Perkembangan Pembelajaran Murid (SK)
Secara offline untuk SKSAB1

KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR KSSR
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BM Templat
Pelaporan
Pbd
Tahun 1
 (Terjemahan)
Templat
Pelaporan
Pbd
Tahun 2
 (Terjemahan)
Templat
Pelaporan
Pbd
Tahun 3
 (Terjemahan)
Templat
Pelaporan
Pbd
Tahun 4
 (Terjemahan)
BM BM
BI BI BI
BA 1 / 2 BA
MT MT MT1/2
SAINS SN SN
P.SENI PS PS
P.KESENIAN    
SEJARAH SJ SJ
RBT RBT RBT
TMK TMK TMK1/2
P. MUZIK PMZ/MZ PMZ
P. ISLAM PI PI
P. MORAL PM PM
PJ 1 / 2 1 / 2
PK PK PK1/2
PJK    
P.KHAS ZIP ZIP
PELAPORAN PS   PST6
Gabung M/P T5 T6

1. Borang Data Bagi Mata Pelajaran Untuk Kegunaan di Google Drive
2.Panduan Menggunakan Google Drive (Pengisian Templat PBD Tahap 1)
3.
Surat Makluman Muat Naik Template Pelaporan Pbd Tahap 1 Versi Terjemahan
4.
Surat Pemakluman Perubahan Template Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Tahap Satu


Subjek/Tahun

DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM dan PENTAKSIRAN SEKOLAH RENDAH

KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BM SK SJK SK  SJK SK  SJK SK  SJK SK SJK SK
BI SK  SJK SK  SJK SK  SJK SK  SJK SK SJK SK SJK
BA SK SK SK SK SK SK
MT SK SK  SJK SK  SJK SK SK SK SJKC
SAINS SK SK  SJK SK  SJK SK SK SK
P.SENI - - - - - SK
P.KESENIAN SK SK SK SK SK -
SEJARAH - - - SK SK SK
RBT - - - SK SK SK
TMK - - - - -  SK
P. MUZIK - - - - - SK
P. ISLAM SK SK SK SK SK SK
P. MORAL SK SK SK  SJK SK SK SK SJKC
PJ - - - - - SK
PK - - - - - SK
PJK SK SK SK SK SK -
BC SK SJKC SK  SJKC SK  SJKC SK  SJKC SK  SJKC SK SJKC SK  SJKC
BT SK  SJKT SK  SJKT SK  SJKT SK  SJKT SK SJKT SK  SJKT
PKBP   rar rar      

http://bpk.moe.gov.my/index.php/terbitan-bpk/kurikulum-sekolah-rendah/category/42-tahun-2-semakan


 

Subjek/Tahun

Modul atau Buku Panduan Guru
(Sila Unzip file guna
winrar)

KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
SEMAKAN
2017
KSSR
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BM           Modul
Panduan
BI Scheme of Work Phonics
 SJK Sc. of Work
SK Sc. of Work
Syllabus
Scheme of Work Phonics
 SJK Sc. of Work
SK Sc. of Work
Syllabus
 SJK Sc. of Work
SK Sc. of Work
Syllabus
SK Sc. of Work SK Sc. of Work Modul
BA - - - - - -
MT Modul Modul Modul Modul   Modul
SAINS Modul Modul Modul Modul
Inkuiri
Inkuiri Modul
Inkuiri
P.SENI           Modul
SEJARAH           -
RBT           Modul
TMK           Modul
P. MUZIK           Modul
P. ISLAM            
P. MORAL       Modul   -
PJ       Modul
Gimnastik
Modul
Gimnastik
Panduan
PK           Modul
j-Qaf         - -
Panduan
 j-Qaf
        - -
P.KHAS         - -

Buku Panduan Keusahawanan.pdf | Buku Panduan Kreativiti Inovasi.pdf | Buku Panduan TMK.pdf
Modul Abakus dan Aritmetik Mental Edisi Ketiga.pdf
Nota Ringkas Sains Tahun 4, 5 dan 6 | Nota DST Buku Teks Thn 1|2|3|4|5
Buku Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
Link ke one drive - Buku Teks KSSR

 

Link ke MOE untuk dapatkan dokumen standard Kurikulum KSSR
Link ke Koleksi Bahan P&P

Link ke Website Aktiviti-aktiviti Kanak-kanak
1. http://funschool.kaboose.com

 


 

 
Sekolah Kebangsaan
Sultan Abu Bakar (1)

(Pejabat Am)
Tel: 606-9521350
Faks: 606-9521350

jbb5033@gmail.com
jbb5033@sksab1.com

Masa Operasi:
Isnin - Khamis
8.00 pg - 1.00 ptg
2.00 ptg - 5.00 ptg

Jumaat
8.00 pg - 12.15 tgh
2.45 ptg - 5.00 ptg

Sabtu & Ahad
Cuti


 
 
 

UPSR 2021

HARI LAGI

Untuk Maklumat.....

Para pengunjung diminta untuk menandatangani buku pelawat.

Sekolah ini adalah sebuah "..sekolah berdekatan dengan tanjung emas Muar

Bersebelahan dengan SK SAB (2)

Sila rujuk Kalendar Aktiviti untuk maklumat lanjut.

 
 

| Home | Profil | Organisasi | Maklumat | PIBG | Takwim | Hubungi Kami |

 

Best view by Mozilla Firefox 2.x and above, with resolution 1024x768
Copyright © 2008-2021 All Rights Reserved. SK Sultan Abu Bakar (1), 84000 Muar, Johor, Malaysia.
jbb5033@tm.net.my
Dibina dan disenggara oleh
sksab1