MATA PELAJARAN KSSR TMK DAERAH MUAR
TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN
Pada Tahap II, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran sebagai persediaan ke sekolah menengah yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Standard Kandungan dalam Dunia Komputer, Eksplorasi Multimedia, Sistem Rangkaian dan Dunia Internet, Dunia Pangkalan Data; dan Pengaturcaraan.
MATLAMAT
Matlamat Standard Kurikulum TMKTahap II adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 4 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran khusus disiplin ilmuTMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik.
Copyright ? 2013 by "kbtan"  กค  All Rights reserved  กค  E-Mail: kbtan98@gmail.com
Apa itu KSSR TMK?
OBJEKTIF
Diakhir pembelajaran TMK Tahap II, murid akan dapat:
i.    Memahami tentang perisian dan peranti komputer.
ii.   Memahami ukuran data dan keselamatan komputer.
iii.  Menggunakan pengetahuan multimedia dan aplikasi khusus untuk membangunkan  
      persembahan multimedia tak linear.
iv.  Memahami rangkaian komputer dan fungsi internet.
v.   Memahami data, maklumat dan membangunkan pangkalan data.
vi.  Mengenali pengaturcaraan dan memahami algoritma untuk membangun aturcara.
vii. Menjana idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.
Home

DSKP
new

RPT
new

MODUL
new

KURSUS PLUG
new

FACEBOOK

CONTACT


PAUTAN LAIN