MATA PELAJARAN KSSR TMK DAERAH MUAR
Copyright ? 2013 by "kbtan"  กค  All Rights reserved  กค  E-Mail: kbtan98@gmail.com
Download MODUL KSSR TMK
Modul Dunia Komputer menerangkan
-Bagaimana sebuah sistem komputer itu berfungsi
-Memahami fungsi perisian dan peranti yang terlibat
-Berupaya memanipulasi ukuran data
serta mampu menjaga keselamatan data dan komputer.
Download PPT menerangkan apa itu modul
Home

DSKP

RPT

MODUL

KURSUS PLUG

FACEBOOK

CONTACT


PAUTAN LAIN
TAHUN 5
Modul 1 hingga 5 Dunia Komputer BM
Modul 1 hingga 5 Dunia Komputer BC

Modul 1 hingga 5 Dunia Komputer BT

Modul 1 hingga 3 Multimedia BM
Modul 1 hingga 3 Multimedia BC

Modul 1 hingga 3 Multimedia BT
TAHUN 4
Modul Sistem Rangkaian dan Dunia Internet
Bhg1-7
Modul Dunia Pengkalanan Data Bhg1-5
Ebook Sistem Rangkaian dan Dunia Internet
Ebook Dunia Pengkalan Data
TAHUN 6
Modul 1.0 Pengaturcaraan
Modul 2.0 Pengaturcaraan
Modul 3.0 Pengaturcaraan
Modul 4.0 Pengaturcaraan
Perisian